Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

प.पू. पांडे महाराजांनी उपायांच्या वेळी नामजपाकडे लक्ष नसल्याची जाणीव करून दिल्यावर व्यक्त केलेली कृतज्ञता !

कु. लक्ष्मी घोलप
     २६.९.२०१६ या दिवशी मी प.पू. पांडे महाराज यांच्या खोलीबाहेर ठेवलेल्या सुखासनावर (सोफ्यावर) नामजप करत बसले होते. तेव्हा प.पू. पांडे महाराजांच्या खोलीच्या बाजूला एका भिंतीवर श्रीकृष्ण आणि त्याच्या हातावर मी बसले आहेे, असे मला दिसले. त्या वेळी माझे नामजपाकडे लक्ष नव्हते. त्या वेळी मला प.पू. पांडे महाराजांचा आवाज ऐकू आला, लक्ष्मी, नामजपाकडे लक्ष दे. नंतर मी देवाला पुन्हा एकदा प्रार्थना केली, हे भगवंता, तू माझ्यासाठी किती करतोस रे ! मी तुझ्यापासून दूर जाते, तरी तू पुनः पुन्हा माझ्याजवळ दिसतोस आणि माझे लक्ष नामजपावर राहू दे, याची मला जाणीव करून देतोस. तेव्हा मला पुढील ओळी सुचल्या.
नाथा किती करता हो माझ्यासाठी ।
मी आहे मुलगी तुमची, स्वीकारली तुम्ही मला ॥
अनंत कोटी कोटी कृतज्ञता ॥
- कु. लक्ष्मी घोलप, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (वय ९ वर्षे) (२६.९.२०१६)-
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn