Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

हिंदूंनो, ‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेच्या कार्यात आपण ‘श्रीरामाच्या वानरसेनेतील वानरांप्रमाणे सहभागी होत आहोत’, हा भाव ठेवा !

    ‘असा भाव ठेवला, तर रामराज्याची, म्हणजे हिंदु राष्ट्राची स्थापना होण्यासह आपलाही उद्धार होईल; नाहीतर हिंदु राष्ट्राची स्थापना झाली, तरी आपला अहंभाव जागृत असल्यास आपला उद्धार होणार नाही !’
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn