Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ।’ या नामजपाचा भावार्थ

‘     श्री’ म्हणजे लक्ष्मी आणि ती ज्याच्या पायाशी आहे तो ‘श्रीपाद’. ‘श्रीपाद वल्लभ’ म्हणजे लक्ष्मी त्याच्या पायाशी असून तो लक्ष्मीचा स्वामी आहे, असा (श्रीविष्णु).
     ‘सर्व रूपांच्या समुच्चयातून निर्माण झालेला, दत्ताचे गुणगान आणि महती वर्णन करणारा, आवाहनात्मक मंत्र म्हणजे ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ।’ दोन वेळा होणारा निर्गुणरूपी दिगंबराचा उच्चार हा निर्गुणातून उत्पन्न होणारी आणि द्वैत दर्शवणारी ‘श्रीपाद’ आणि ‘वल्लभ’ ही दोन रूपे प्रकट करून परत एकत्वात म्हणजेच दिगंबररूपी अद्वैतात जातो.’ - एक विद्वान (सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ या ‘एक विद्वान’ या नावाने भाष्य करतात. ७.६.२००५)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn