Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

‘प्रथमोपचार प्रशिक्षण (भाग ३)’ या ग्रंथात खालील सुधारणा करून घ्याव्यात !

साधकांना सूचना आणि वाचकांना विनंती
     सनातनने प्रकाशित केलेल्या ‘प्रथमोपचार प्रशिक्षण (भाग ३)’ या ग्रंथात पुढीलप्रमाणे सुधारणा (दुरुस्त्या) आहेत. साधक आणि वाचक यांनी याआधी खरेदी केलेल्या त्यांच्याकडील ग्रंथात या सुधारणा करून घ्याव्यात.
१. ग्रंथाच्या आवृत्त्या (मराठी भाषा)
अ. आवृत्ती पहिली :
१९ जुलै २०१६
आ. आवृत्ती पहिली, पहिले पुनर्मुद्रण : २६ ऑक्टोबर २०१६
२. करावयाच्या सुधारणा अ. पुढील पृृष्ठांवरील ‘गुडघ्यांवर’ हा शब्द खोडून तेथे ‘उकिडवे’ असे करावे.
अ १. पृष्ठ क्र. ९१ : वरून बारावी आणि अठरावी ओळ
अ २. पृष्ठ क्र. ९२ : वरून चौथी ओळ
अ ३. पृष्ठ क्र. ९६ : शेवटून दुसरी ओळ
अ ४. पृष्ठ क्र. ९७ : शेवटून तिसरी आणि पाचवी ओळ
आ. पृष्ठ क्र. १०० वरील उपसूत्र क्र. ‘इ’ येथे ‘आकृती २०’ या शब्दांच्या ठिकाणी ‘आकृती २० अ’ असे करावे.


धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn