Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

हिंदु आहोत, हे सांगायची लाज वाटणारे हिंदू !

          जगातील प्रत्येक सहावा माणूस हिंदु आहे; पण हिंदू प्रामुख्याने ज्या देशात रहातात, त्या हिंदुस्थानात स्वतःला हिंदु म्हणवणे, हे नैतिकदृष्ट्या कमीपणाचे मानले जाते !
(‘लोकजागर’, सांगली)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn