Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

कु. राजश्री सखदेव यांना रामनाथी आश्रमासंदर्भात आलेल्या अनुभूती

१. रामनाथी आश्रम व्यापक झाल्याचे जाणवणे 
     ‘१२.११ ते ५.१२.२०१६ या कालावधीत मी आश्रमातून घरी गेले होते. वर्ष २०११ नंतर मी पहिल्यांदाच आश्रमाबाहेर गेले होते. आश्रमात आल्यानंतर ध्यानमंदिर, भोजनकक्ष आणि ग्रंथ कक्ष आकाराने मोठे झाल्याचे जाणवले. त्यानंतर मी आश्रमाच्या ज्या ज्या भागात जाईन, तो प्रत्येकच भाग पहिल्यापेक्षा व्यापक झाल्याचे जाणवले.
२. ध्यानमंदिरातील सनातन-निर्मित देवतांच्या चित्रांमधील देवता अधांतरी असल्याचे दिसणे 
      १२.१२.२०१६ या दिवशी मी स्तोत्रपठणासाठी ध्यानमंदिरात देवतांच्या अगदी समोरच बसले होते. त्यामुळे सर्व देवतांची चित्रे अगदी जवळून पहायला मिळाली. ती पहात असतांना लक्षात आले, ‘सनातन-निर्मित देवतांची सर्वच चित्रे अधांतरी दिसत आहेत. त्यातल्या त्यात हनुमानाचे चित्र अधांतरी असल्याचे अगदी स्पष्ट दिसते. काही चित्रांत देवतांनी त्यांचे चरण कशावर तरी ठेवलेले आहेत, उदा. श्रीरामाच्या चित्रात त्याचे चरण चौरंगावर आहेत. तरी श्रीराम अधांतरी बसल्याचे दिसतो.’ - कु. राजश्री सखदेव, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१२.१२.२०१६)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn