Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

     सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळकाकूंचा एकेक शब्द म्हणजे ज्ञानामृत असते. आपल्याला ते ऐकत रहावेसे वाटते. आपण ‘अष्टपैलू व्यक्तीमत्त्व’ ऐकलेले असते. सद्गुरु काकूंचे व्यक्तीमत्त्व किती पैलूंचे आहे, ते लक्षात येत नाही ना ?’ - सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn