Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

धर्मवृक्षाची व्यापकता !

   ‘शाखा-उपशाखांनी विस्तारलेल्या या धर्मवृक्षाचा विस्तार भाषांतरकारांनी दर्शवलेल्या अर्थापेक्षा किती विस्तृत आणि प्रचंड आहे’, हे जगासमोर स्पष्टपणे यायला हवे. हीच आमची भूमिका !’
- गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी (संदर्भ : मासिक ‘घनगर्जित’, ऑगस्ट २०१६)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn