Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

मायातापाने पोळलेला जीव गुरूंच्या सान्निध्यात आल्यावर त्याला कृपेची छाया मिळून मनःशांती लाभते

     ‘तप्त उन्हात पोळलेला मनुष्य वृक्षाच्या छायेखाली आल्यावर शांत होतो. त्याप्रमाणे मायातापाने पोळलेला जीव जेव्हा गुरूंच्या सान्निध्यात येतो, त्या वेळी त्याला कृपेची छाया मिळून मनःशांती लाभते.’ - श्री. राम होनप, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा (२१.७.२०१६)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn