Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

गुरुदेव माझे थोर, काय सांगू त्यांचे उपकार ।

परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त...
परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले
गुरुदेव माझे थोर, काय सांगू त्यांचे उपकार ।
जीवनाच्या वाटेवर, किती असतो त्यांचा आधार ॥ १ ॥

गुरु माझे दयेचा सागर, दिला त्यांनी जीवनाला आधार ।
परात्पर गुरु तुम्ही, श्रीकृष्णाचे अवतार ॥ २ ॥

त्रास साधकांचे, घेता स्वतःवर ।
शीतल छाया तुमची, आम्हा हवी जीवनभर ॥ ३ ॥

सौ. रेखा जाखोटिया
जरी प्रसन्न झाला देव, मी मागेन गुरुदेव ।
गुरुदेवांचे उपकार, न फिटे त्यांचे ऋण ॥ ४ ॥

या प्रगतीच्या वाटेवर, दूर करूनी स्वभावदोष-अहंकारास ।
साधना करू विहंगम, मिळेल गुरूंचा सदैव आशीर्वाद ॥ ५ ॥

- सौ. रेखा नटवरलाल जाखोटिया, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (१२.११.२०१४)

धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn