Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

‘     साधना म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून प्रत्येक माणसाचे प्रेम संपादन करणे आणि भगवंताच्या प्रेमासाठी अधीर होणे. प्रेमच आपल्याला मिळवायचे आहे आणि आपल्याला काय पाहिजे ? साधना म्हणजे नुसती प्रेमाचीच देवाण-घेवाण आहे.’ - सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn