Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

 प.पू. पांडे महाराज
इच्छायुक्त कर्म नको, तर निष्काम भावाने कर्म करा ! 
     ‘कर्म करतांना ‘त्यात यश मिळवायचेच आहे’, या जिद्दीने केले पाहिजे; परंतु त्यात इच्छा नको. इच्छायुक्त केलेले कर्म आणि निष्काम कर्म यांत भेद दिसतो. निष्काम कर्म करतांना ठेवलेल्या जिद्दीने निराशा येत नाही; पण तेच कर्म इच्छायुक्त होऊन जिद्दीने केले आणि त्या कार्यात यश आले नाही, तर उद्विग्नता येते.’ 
- प.पू. परशराम पांडे महाराज (४.९.२०१६)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn