Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

शिक्षणपद्धतीत परिवर्तन अत्यावश्यक !

      ‘पूर्वी कधीतरी अन्याय झाला’, असे इंग्रज साहेबाने ठरवले आणि त्याच्या आधारे आपण शिक्षकांच्या राखीव नोकर्‍या चालू केल्या. मराठ्यांनी सेनेत भरती न होता इतर उद्योग चालू केले. थोडक्यात राष्ट्रीय एकात्मतेच्या जागी आपल्या शासनाने राष्ट्रीय विषमता वाढवण्याचा उद्योग चालू केला. ही विषमता प्रच्छन्नपणे अविरत चालू आहे. त्याचा परिणाम आज आपण अनुभवत आहोत. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत अशी विषमता प्रामुख्याने टाळण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला जात होता. आजच्या व्यवस्थेत ते शक्य नाही. राजकीय पुढारी, शासकीय अधिकारी, त्यांच्याशी संबंधित असलेला अधिकारीवर्ग (उदा. पोलीस) आणि शिक्षणसम्राट अन् त्यांचे आश्रित, अशा लोकांची एक जबरदस्त टोळी गावोगाव निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही शिक्षणव्यवस्था पालटणे आता शक्य नाही. बी.एड्. आणि एम्.एड्. किंवा प्रौढ किंवा प्राथमिक शिक्षण यांच्या संशोधनाप्रमाणे निर्माण केलेल्या नियमांचा आजच्या व्यावहारिक शिक्षणव्यवस्थेशी सूतराम संबंध नाही, हे सत्य सर्वांना माहीत आहे. तरीही शिक्षणपद्धतीत परिवर्तन करण्यास कोणी सिद्ध नाही.’ - दादूमिया (धर्मभास्कर, ऑगस्ट २००९)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn