Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

क्रांतीकार्यासमवेत सतत मृत्यूची गाठ असते !

स्वातंत्र्यवीर सावरकर
    स्वराज्याचे, स्वातंत्र्याचे कार्य करणे, हा माझा धर्म आहे. त्या धर्म धारणेचा अट्टाहास करत मी रणात घुसलो, (लढाईत अवतरलो) तो मृत्यूशीच गाठ घालून !
    लग्नात वधू-वरांची गाठ मारली जाते, तशी क्रांतीकार्यासमवेत सतत मृत्यूची गाठ असते. सहधर्मचारिणी सारखी, सावली सारखी आणि सख्या सारखी ! 
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर (संदर्भ : मासिक स्वातंत्र्यवीर, मे २००४)
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn