Blogger Widgets


जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।

      ‘सर्व राजकीय व्यक्ती एकाच माळेचे मणी आहेत. ते जरी जन्माने हिंदु असले, तरी कर्माने हिंदुद्वेष्टे आहेत. असलीच माणसे अधिक धोकादायक असतात. हेच आज हिंदु समाजाच्या संस्कृतीची वाट लावण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. ‘गोवा म्हणजे गोमंतक आणि गोमंतक भूमी ही पवित्र भूमी’, असे मानले जाते. ही भूमी क्रूरकर्मा राक्षस फ्रान्सिस झेवियरची नसून ती पवित्र भूमी परशुरामाने निर्माण केलेली आहे. मला गर्व वाटतो की, माझा जन्म या परशुरामाच्या पवित्र भूमीत झाला आहे. तेव्हा या माझ्या भूमीला अन्य कोणत्याही परकीय पाद्रीचे नाव दिले, तर मला ते सहन होत नाही आणि मी सहन करून घेणार नाही.’ - श्री. रामा उसपकर, वास्को, गोवा.
धर्माभिमानी हिंदूंनो, अध्यात्मातील प्रत्येक 'का' अन् 'कसे' यांची शास्त्रशुध्द उत्तरे www.sanatan.org वर वाचा आणि 'अध्यात्म' अनुभवा !
धर्माभिमानी हिंदूंनो, धर्माची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदी संकेतस्थळाला भेट द्या ! English : http://hindujagruti.org हिंदी : http://hindujagruti.org/hn